Sieweczka Rzeczna

gniazduje najczęściej na siedliskach związanych z otwartą wodą i piaszczystym, żwirowym lub kamienisto – żwirowym podłożem. W Polsce duża część populacji zasiedla koryta nieuregulowanych, naturalnie płynących rzek. Występuje również w pobliżu wód stojących np.: przy brzegach zbiorników lub na odsłoniętych dnach stawów rybnych. Gatunek ten może odbywać lęgi na okresowo podtopionych ugorach i polach. Sieweczkę rzeczną trudno jest zauważyć nawet z niewielkiej odległości, gdyż doskonale zlewa się z otoczeniem.