Ostoja Nietoperzy Gór Sowich Natura 2000


Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Są to:
Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii)
Nocek duży (Myotis myotis)
Mopek (Barbastella barbastellus)


Ostoja Nietoperzy Gór Sowich >>