Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów Zbiornika Sudety na cele turystyczne
Fauna
Gór Sowich
Slider

FAUNA


Pod względem składu gatunkowego fauna w Górach Sowich nie różni się wyraźnie od innych części Sudetów. Dominują tu wyraźnie gatunki euro-syberyjskie m.in.: lis, kuna leśna, z większych zwierząt występują tu: jeleń, sarna, dzik oraz muflon sprowadzony na przełomie XIX i XX wieku ze Słowacji.

Spośród ptaków występuje jarząbek, sowa włochata, pluszcz, krzyżodziób, różne gatunki dzięciołów, a także coraz częściej spotykany bocian czarny.

Gatunki chronione


Wśród gatunków chronionych należy wymienić m.in.: kreta (Talpa europaea), łasicę (Mustela nivalis), tchórza (Mustela putorius), liczne gatunki nietoperzy, dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), pluszcza (Cinclus cinclus), sokoła wędrownego (Falco peregrinus), gołębia grzywacza (Columba palumbus), pustułkę (Falco tinnunculus), myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo), bociana białego (Ciconia ciconia) i czarnego (Ciconia nigra).

Z płazów i gadów - ropuchę szarą (Bufo bufo), kumaka górskiego (Bombina variegata), salamandrę (Salamandra salamandra), jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis), padalca (Anguis fragilis) i zaskrońca (Natrix natrix).
Dziecioł

Czy wiecie, że:


Tchórz – kiedy znajdzie się w niebezpieczeństwie, podobnie jak skunks, „wystrzykuje” silnie cuchnącą ciecz z gruczołów odbytowych!

Ropucha szara – ma najlepiej rozwinięte gruczoły jadowe ze wszystkich krajowych ropuch! Ponieważ zjada ślimaki i gąsienice, jest szczególnie pożyteczna np. w naszych ogrodach.

Jaszczurka zwinka – jest najbardziej popularnym u nas gadem, niestety liczba osobników spada z powodu stosowania przez człowieka środków chemicznych w uprawie roślin.

Bocian czarny – jest bardziej płochliwy od bociana białego. Swoje gniazda buduje najczęściej w koronach wysokich drzew liściastych.
Fauna Gór Sowich

FAUNA GÓR SOWICH