Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów Zbiornika Sudety na cele turystyczne
Projekt pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów Zbiornika Sudety na cele turystyczne” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: ochrona oraz udostępnienie cennych obszarów przyrodniczych zbiornika Sudety w Bielawie oraz sąsiadującego z tym terenem obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

Planowane efekty:

  • Urządzenie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Bielawskim
  • Zabezpieczenie terenów lęgowych występującego na Jeziorze Bielawskim gatunku chronionego Charadrius Dubius – Sieweczki rzecznej
  • Edukacje ekologiczna – organizacja konferencji o tematyce ekologicznej, realizacja na bazie urządzonego terenu rekreacyjnego i powstałej ścieżki przyrodniczej stałych lekcji związanych z ochroną przyrody
  • Upublicznienie na stronie internetowej publikacji i materiałów z zakresu ochrony walorów przyrodniczych Jeziora Bielawskiego i obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

Wartość projektu: 581 773,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 378 425,73 PLN