Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów Zbiornika Sudety na cele turystyczne
Flora Gór Sowich
Szata roślinna
Gór Sowich
Flora Gór Sowich
Slider
Flora

Szata roślinna Gór Sowichpodobnie jak całych Sudetów jest bardzo mocno przekształcona przez człowieka. Część obszaru zajęta została przez grunty orne, pastwiska i łąki. Dominującym w krajobrazie typem roślinności są lasy.

Ich skład gatunkowy zależy przede wszystkim od historii gospodarowania, a także od warunków glebowych, klimatycznych, związanych z wysokością nad poziomem morza.

Roślinność


Pomimo silnych przekształceń, szatę roślinną Gór Sowich cechuje zróżnicowanie typologiczne. 
Monokultury świerkowe – najczęściej spotykany typ lasu, sztucznie wprowadzony. Drzewostan buduje głównie świerk pospolity (Picea abies).
Grądy – lasy o charakterze naturalnym, występują w najniższych położeniach Gór Sowich. Charakteryzują się wielogatunkowym drzewostanem, w którym dominuje grab pospolity (Carpinus betulus).
Buczyny – dominują średnich i wyższych fragmentach Gór Sowich. Drzewostan buduje głównie buk pospolity (Fagus sylvatica)
Lasy lęgowe – występują wzdłuż potoków i rzek, a także w obszarach źródliskowych. Drzewostan łęgów budują olsza czarna (Alnus glutinosa) i szara (Alnus incana) oraz jesion wyniosły (Fraxinus eclesior). 
Flora Gór Sowich

Na obszarze Gór Sowichwystępuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin. Z łąkami i murawami związanych  jest wiele gatunków sotrczyków, np. kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis), kukułka plamista (Dactylorhiza maculata) oraz kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), podkolan biały (Platanthera bifolia), czy listera jajowata (Listera ovata), a także inne rośliny, np. arnika górska (Arnica montana), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) oraz zimowit jesienny (Colchicum autmnate). 
 
Ze zbiorowiskami leśnymi, również związanymi jest szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin, np. cis pospolity (Taxus baccata), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), lilia złotogłów (Lilium martagon), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Flora Gór Sowich

FLORA GÓR SOWICH